Saturday Scheduled CITB Courses
Health & Safety
Lean Awareness
Education & Training

About us (Welsh)

Darparwr hyfforddiant arweinedig Cymraeg yw TSW Training.  Cynigwyd addysg proffesiynol a rhaglenni datblygiant i gyfundrefnau o’r sector cyhoeddus a phreifat yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig.  Mae TSW yn darparu rhaglenni teilwredig i ateb anghenion y gyfundrefn, arbenigwyd mewn hyfforddiant Arweinyddiaeth a Rheolaeth, Datblygiad Personol a Iechyd a Diogelwch.

Mae gan TSW dros 40 mlynedd o brofiad fel darparwr hyfforddiant ac yn ystod yr amser yma maent wedi gweithio gydag amryw o gyfundrefnau gwahanol i ddatblygu sgiliau eu gweithlu.  Gall TSW gynnig hyfforddiant teilwredig i gyrraedd canlyniadau penodol cyfundrefnau a’r diwydiant.  Fel dewis arall, mae TSW yn cynnig sawl cwrs a rhaglen parod â dyluniwyd yn arbennig i gyrraedd anghenion cyffredinol cyfundrefn proffesiynol modern.

Ffocws TSW yw’r cwsmer ac anghenion y cwsmer.  Rydym yn anelu i ateb unrhyw ymholiadau cyn gynted â phosib ac i ddarparu gwasanaeth arbennig o hyd.  Mae gan TSW perthynas da gyda llawer o ddarparwyr ar hyd a lled Cymru.  Os nad ydym yn gallu darparu yr hyn yr ydych eu hangen, fe gweithiwn ni gyda chi i ddarganfod y darparwr ar gyfer eich anghenion.

Wedi ei lleoli dim ond 5 munud o’r M4, mae Fairwood House yn gyfleuster hyfforddiant sydd yn cynnwys 3 ystafell hyfforddiant man eithaf y grefft sydd yn cynnig lleoliad ymlaciedig a chyfforddus ar gyfer hyfforddiant a digwyddiadau.  Cliciwch am fwy o wybodaeth am ein cyfleusterau.

Mae TSW Training hefyd yn ddarpawr hyfforddiant cydnabyddedig i Gynulliad Llywodraeth Cymru ac felly nid yn unig yr ydym yn cynnig gwasanaeth o’r lefel uchaf ond hefyd gallwn gynnig gostyngiad yn y pris trwy fynediad i’r rhaglenni ariannu perthnasol.

Cliciwch am fwy o wybodaeth am y cefogaeth a’r cyllid sydd ar gael.

 

Please click to return to the homepage presented in English.