Leadership & Management
Personal Effectiveness
Health & Safety
Education & Training
Quality Management
Room Hire and Facilities
Apprenticeships
NVQ's (QCF)
TSW:iNSPIRE

Leadership & Management Funding (Welsh)

Os ydych yn sefydliad bach i ganolig yn y sector preifat a wedi’i leoli yn Ne Cymru, mae’n bosib byddech yn gymwys am gyllid o hyd at 70% at hyfforddiant Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Yn bresennol mae TSW yn dal cytundeb gyda Llywodraeth Cymru er mwyn cynnig cyllid o hyd at 70% i gyfundrefnau wedi’i leoli yn Ne Cymru.  Mae’r cyllid yma ar gael ar gyfer cyfres o weithdai archrededig a di-archrededig.

Beth sydd gan TSW i’w gynnig?

Gall TSW gynnig rhaglen gweithdai Arweinyddiaeth a Rheolaeth teilwredig.  Gall gynnws y rhaglenni yma amrywio o  Sgiliau i Reolwyr Llinell Cyntaf, i Gyfnewidiad, ac Arweinyddiaeth Strategaethol a Ysbrydoledig i Berchnogwyr a Uwch Reolwyr.

Gellir darganfod rhestr llawn o’r cyrsau a gynnigwyd gan TSW yn y pamffled TSW Training Funded Courses.

Pwy sydd yn gymwys?

Sefydliadau bach a chanolig yn y sector preifat sydd yn gymwys am gyllid o hyd at 70% tuag at ein rhaglenni datblygiad.

Mae cyfundrefnau mawr yn gymwys i gyllid o hyd at 50% tuag at ein rhaglenni datblygiad.

Ble cynhaliwyd y rhaglenni yma?

Darparwyd gweithdai a chyrsau amrywiol trwy ein Rhaglen Agored a chynhaliwyd yn ein ganolfan hyfforddi ym Mhenybont.  Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau ar hyd a lled De Cymru (hyd at Sir Benfro yn y gorllewin).  Cysylltwch â ni am fwy o fanylion am ddigwyddiadau yn eich hardal chi.

Am gyfundrefnau sydd angen hyfforddiant ar gyfer eu staff yn unig gallwn gynnal y gwethdai

  • Ar safle eich cyfundrefn
  • Ar safle TSW Training ym Mhenybont
  • Ar safle o’ch dewis chi.

Bydd TSW yn gweithio’n agos gyda’ch cyfundrefn chi er mwyn darganfod yr hyn yr ydych am gyflawni trwy’r hyfforddiant.  O ganlyniad, cewch raglen sydd yn addas i’ch cyfundrefn chi.

Am fwy o wybodaeth am ein rhaglenni ariannu cysylltwch â un o ymgynghorwyr TSW ar 01656 644300 neu info@tsw.co.uk
Wedi’i ariannu’n rhannol gan ‘ESF trwy WG’ a 'Europe and Wales: Investing in your future'.
Click here to view our Funded Training Courses